Thursday, December 29, 2011

fOuNd tHis...

Daripada Abu Hurairah radiallahu anhu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wassalam telah bersabda : Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka katakanlah yang baik ataupun diam sahaja ( Riwayat Bukhari Muslim)

Imam As-Syafiey merungkai: “Jika seseorang itu ingin berkata-kata,maka hendaklah dia berfikir dahulu sebelum berkata-kata,jika dia merasakan akan membawa kebaikkan maka bercakaplah,jika dia ragu-ragu boleh mendatangkan kebaikkan atau tidak maka janganlah bercakap sehinggalah dia yakin boleh membawa kebaikkan (pada kata-kata) Insyaallah

No comments:

piGiEbeNg nAk bAyar uTaNg piTipiTipU